Skylt ska stoppa män från skreva

Det har funnits ett missnöje från kvinnor angående mäns benföring i kollektivtrafiken. Många kvinnor upplever nämligen att män skrevar och tar för stor plats på sina säten. Detta uppmärksammades i den numer nedlagda bloggen Macho i Kollektivtrafiken där det lades upp bilder på män som särade på sina ben överdrivet mycket när de satt på ett buss- eller tunnelbanesäte. Detta skapade en infekterad debatt. Många var upprörda över att bilderna som lades upp i bloggen var tagna i smyg och andra tyckte att det var ett felaktigt urval av bilder och att den tes som bloggen drev således inte var sann. Flera tyckte dock att det var ett roligt initiativ som på ett roligt sätt uppmärksammade ett problem de har upplevt.

Nästa steg för att få män att sluta skreva är via en skylt. Journalisten Annika Leone har designat en egen skylt som ska se till att detta beteende upphör. Ett företag som kan hjälpa till med komponentmärkning, däribland märkning av skyltar, är Miltronic. Läs mer om Miltronics tjänster inom komponentmärkning här. Skylten som Annika Leone designat föreställer en man som sitter bredbent, denna man är överkryssad. Anledningen till att Leone skapade denna skylt är att hon upplevt detta problem i 40 år och har nu tröttnat på att det är så många som inte visar någon respekt för sina medresenärer. Hon har kontaktat SL men de har meddelat att de inte kommer att använda sig av skylten. Nedan finns en längre intervju i videoformat där Leone berättar om sin skylt.

Bilden är tagen från Annika Leones privata Instagram-konto.